Hinnat

Hyödynnä asiakasetusi ja varaa aika hammashoitoon heti!

Hoitoaika- ja hinta-arviot perustuvat 15-20 – vuotiaan asiakkaan tavanomaisiin hoitoaikoihin ja ovat suuntaa-antavia. Joissain tapauksissa Invisalign-hoito saattaa olla kiinteitä rautoja nopeampi hoitomuoto. Oikomishoidon hinta on sama Invisalignilla ja kiinteillä raudoilla.

Miksi erikoishammaslääkärin hoito on kalliimpaa kuin hammaslääkärin hoito?

Hoidon hinta perustuu hoidontarveindeksiin (IOTN) 1 – 10 ( katso kuva alla ) eli hoidon vaativuuteen ja siten sen kestoon. Hammasrivin suoristus on nopeaa ja helppoa, mutta purennan saaminen paremmaksi vie enemmän aikaa. Hyvä purenta on tärkeä leukanivelelle. Oikomishoito on hammaslääkäreiden erikoistumisala, johon kouluttautuminen kestää 3 vuotta. Oikomishoitoon erikoistunut hammaslääkäri (EHL) tekee vain oikomishoitoja.

Oikomishoidon tarpeen taso Tavoite Oikomismetodi Hinta-arvio Hoitoaika
1: Purenta lähes ideaali Esteettinen tasoitus Invisalign Lite / kiinteät raudat 4500€ Alle 7kk
2-3: Hieman epäsäännöllisyyttä Esteettinen tasoitus Invisalign Full / kiinteät raudat 5800€ 10-14kk
4-5: Keskisuuri hoidon tarve Purentaa säädetään hieman Invisalign Full / kiinteät raudat 6900€ 14-20kk
6-8: Huomattavaa hoidon tarvetta Purentaa korjataan melko paljon Invisalign Full / kiinteät raudat 7200-7800€ 20-30kk
9-10: Suuri hoidon tarve Mahdollisesti erikoissairaanhoitoa Invisalign Full / kiinteät raudat 7500-9500€ 30-40kk

Mihin hinnoittelu perustuu?

Hoidon hinnoittelu perustuu sille, kuinka vaativa korjaus on kyseessä.

Tarve 1-3 (katso kuvat) on suppea hampaiden tasoitus, jolloin ei yleensä korjata purentaa ja oikominen on esteettistä.

Tarve 4-10 (katso kuvat) oikomisessa yleensä on myös purennan korjausta, jotta hoitotulos säilyy paremmin ja varmennetaan hyvä leukanivelen toiminta.

Hintaan kuuluu oikomishoito, mahdolliset ns. viimeistelysarjat, oikomisen jälkeisen tuen laitto ja ensimmäinen 3kk kontrolli.

Ensimmäisellä käynnillä tehdään 1 – 3 alustavaa hoitosuunnitelmaa ja kustannusarviota. Pyrin oikomishoidossani hyvään purentaan ja sen takia lähes aina oion molemmat leuat.

Miksi oikomishoidon erikoishammaslääkäri?

Erikoishammaslääkärillä on kolmen vuoden lisäkoulutus purennan säätämiseen. Purennan säätäminen oikein on tärkeää hyvän leukanivelen toiminnan kannalta, sillä huonosti toimiva leukanivel voi aiheuttaa päänsärkyä ja niskasärkyä. Purennan korjauksessa tarvitaan oikojan erikoishammaslääkärin koulutusta. Kokemus auttaa vaativissa hoidossa arviomaan realistista tavoitetta ja suunnittelemaan nopeampi hoidon kulku.

Kustannusarvioni on kiinteä ja maksetaan 3-5 erässä hoidon aikana. Hoidon aikana ei tule muutoksia kustannuksiin, jollei hoitoa olennaisesti muuteta. Jos hoito keskeytyy esim. muuton takia, arvioidaan tehdyn työn osuus ja veloitetaan vain se osuus. Invisalign oikomisessa viimeinen erä kattaa retention ja hoidon viimeistelyn. Viimeinen erä maksetaan oikomishoidon päätyttyä ns. retention alkaessa. Kela korvaa oikomishoitoa vain jos oikomishoitoon litttyy erikoissairaanhoidon ortognaattista kirurgiaa.

Oikomishoitoa voi mahdollisesti kuulua työpaikkahammashoitoon (tarkista kuuluuko oikominen työantajan tarjoaman työterveyden piiriin). Tarvittaessa Orat- tilin kautta oikomishoidon voi  myös maksaa kuukausittain.

 Kustannusarvioon kuuluu:

-Oikominen ja oikomishoidon suunnittelu.

-Oikomistarvikkeet, valokuvat, kipsimallit, Vivera tai muun retentiokojeiden laboratoriokulut ja sen kiinnitys. Mahdollinen hampaiden suppea viimeistelyhionta ja ensimmäinen retentiokontrolli.

-Invisalign-hoidossa tarvittaessa uusinta 3D kuvaus ja viimeistelykalvot.

Kustannusarvioon ei sisälly:

-Ensitutkimus ja röntgenkuvat

-Toimistomaksut

-Suuhygienisti- tai muiden hammaslääkäreiden käynnit

-Oikomishoidon jälkeen tapahtuva retentioseuranta ja mahdollisesti rikkoontuva/irtoava retentiolangan kiinnitys tai retentiokojeen uusiminen.

  1. Rikkoontuneiden/kadonneiden/vähäisestä käytöstä johtuva kojeiden uudelleen valmistaminen (jos esim. Invisalign oikomiskalvoja ei pidetä riittävästi, eivätkä ne siksi enää sovi, joudutaan valmistamaan uudet oikomiskalvot).

Invisalign-oikomisen 3D -kuvauksen yhteydessä maksetaan 4000€. Seuraava invisalign maksu n. 1300€ on 8 kk kuluttua ja viimenen erä on hoidon lopussa.  Hoito on mahdollista myös maksaa kuukausittain Oral tilin kautta.