Oikomishoito

 

Syy oikomishoidon tarpeeseen on purentahäiriö, joka haittaa hampaiston normaalia kehitystä ja toimintaa.

Virheellinen purenta voi aiheuttaa pään ja kasvojen kiputiloja sekä estää kunnollisen pureskelun, ja ahtautunut hammaskaari on vaikeammin puhdistettavissa. Virheellinen purenta vaikuttaa usein myös haitallisesti ulkonäköön.

Oikomishoitoa voidaan tehdä jo alle kouluikäisille, jolloin hoidon syynä on esimerkiksi alaleuan ohjautuminen sivullepäin hampaita yhteenpurtaessa. Tavallisimmin hoito tehdään 9-12 vuoden iässä, jolloin leukojen kasvuun voidaan vielä vaikuttaa. Ikä ei kuitenkaan ole oikomishoidon este – myös aikuisten hampaita voidaan oikoa ja aikuiset hakeutuvatkin yhä useammin oikomishoitoihin.

Purentavirheen tärkein aiheuttaja on perintötekijöissä, mutta myös muut tekijät, kuten pitkäaikainen peukalon imeminen lapsuudessa, suuret kita- tai nielurisat tai hampaiden menetykset, voivat johtaa oikomishoidon tarpeeseen.

Oikomiskojeet ovat joko irrotettavia tai kiinteitä. Irrotettava koje tehdään muovista ja sen voi ottaa ruokailun ajaksi tai puhdistusta varten pois suusta. Useammin käytetään kuitenkin kiinteitä kojeita, joissa hampaita siirretään joustavan kaarilangan ja siihen kiinnitettävien kumilenkkien tai jousien avulla. Yleisesti käytetty oikomiskoje on myös niskaveto, jossa leukojen kasvuun vaikutetaan niskan takaa kiertävän kumivedon ja hampaisiin kiinnitettävien renkaiden avulla.

Lapsilla oikomishoito kestää yleensä muutaman vuoden sen nivoutuessa leukojen kasvuun ja pysyvien hampaiden puhkeamiseen. Aikuisilla voi jonkin yksittäisen hampaan asennon korjaus kestää vain muutamia kuukausia, mutta laaja hoito voi kestää parikin vuotta. Aikataulun määrää hampaiden liikkumisvauhti luussa; hampaita ei voi siirtää nopeammin kuin solut sallivat. Hoitoa seuraa yleensä ylläpitovaihe, jotta siirretyt hampaat eivät palautuisi takaisin. Tämä tehdään joko irrotettavalla muovilevyllä tai hampaiden taakse liimatulla teräslangalla.

Vaikeita purentavirheitä ei pystytä hoitamaan pelkällä oikomishoidolla. Tällöin täytyy hampaiden siirron lisäksi leikata joko ala- tai yläleuka uuteen asentoon.