Oikomistekniikkani

Hampaita voi oikoa usealla menetelmällä. Hammas ei tiedä onko sitä siirtävä voima kalvo vai kiinnike, tai onko kiinnike kielen vai huulen puolella. Kiinteiden kojeiden tekniikoita ovat mm. Damon ja linguaali- eli tekniikka jossa oikomiskiinnike on kielen puolella, ja kalvotekniikkana käytössäni on Invisalign.

Kiinteillä oikomiskojeilla eli ns. ”oikomisraudoilla” tehokkain menetelmäni on Damon-tekniikka. Tätä menetelmää käytettäessä asiakkaalta vaaditaan vähemmän hoitokäyntejä verrattuna perinteisiin kiinnikkeisiin.

Oikominen voidaan toteuttaa siis myös ohuilla läpinäkyvillä muovikalvoilla. Invisalign-menetelmässä valmistetaan sarja noin kahden viikon välein vaihdettavia ohuita läpinäkyviä muovikalvoja (alignereita). Kukin oikomiskalvo siirtää hampaita noin 0,5 mm haluttuun suuntaan. Kontrollikäyntejä oikojan luona on noin 8-12 viikon välein ja Virtual Care -etäarvion avulla voidaan käyntien väli pidentää jopa 16 viikkoon. 

Invisalignin kustannukset ovat minulla samat kuin Damon tekniikalla. Invisalignin etuja oikomismenetelmänä

  • ei hankaloita syömistä tai hampaiden puhdistamista, koska kalvot otetaan pois ruokailun ja puhdistuksen ajaksi
  • voimaa lisätään pienemmissä erissä, jolloin kipua on vähemmän tai ei ollenkaan
  • etäarvion avulla voidaan käydä harvemmin vastaanotolla.

Suurin osa aloittamistani oikomishoidoista tehdäänkin Invisalign-menetelmällä.

Videolla Jasper Pääkkönen kertoo omista kokemuksistaan Invisalign-oikomisesta